80% bezetting, 100% kwaliteit

Het lerarentekort; het lukt maar niet dat weg te werken. Vooral in de steden en dunbevolkte gebieden is het tekort nijpend, ondanks alle verwoede pogingen mensen te verleiden met bijvoorbeeld goedkope huisvesting. Misschien moet de vraag niet langer zijn ‘hoe vinden we nieuwe leerkrachten’, maar moet de vraag zijn: ‘wat is het beste wat we onze leerlingen te bieden hebben met de huidige bezetting.’ Oftewel, hoe creëren we 100% kwaliteit met de nieuwe realiteit.

Op 9 juni presenteert Kantelpunt Onderwijs de innovatieve, creatieve en misschien wel onafwendbare ideeën die voortkomen uit een grootschalige enquête onder leraren en ouders. Dit onderzoek van bureau Motivaction schetst tevens enkele dominante trends voor het onderwijs van de toekomst.

Moeten we vakken afschaffen? Robots inzetten? Of mensen van buiten het onderwijs? Meld je hier aan voor het Kantelpunt Onderwijs webinar op 9 juni.